Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartları

Bu sözleşme, Rhinocenter olarak learn.rhinocenter.net sitesinde satışa sunulan ürünlerin ve sunulan hizmetlerin kullanım koşullarını ve siteye üyelik şartlarını düzenlemektedir. Lütfen learn.rhinocenter.net üzerinden üyelik işlemlerinize devam etmeden önce aşağıda yazılı Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen learn.rhinocenter.net internet sitesini kullanmayınız ve üye olmayınız. Kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak ve “Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” onay kutusunu işaretleyerek learn.rhinocenter.net internet sitesine üye olmanız ve üyeliğinizi aktifleştirmeniz, bu sayfada yazılı Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartları, Rhinocenter ile Kullanıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturmaktadır. Sözleşmenin tarafları aşağıda belirtilen şartlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

1. TANIMLAR

1.1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, aşağıdaki tanımlar kullanılacaktır:

1.1.1. “Sözleşme”, learn.rhinocenter.net/kullanımkosulları adresinde yer alan Rhinocenter Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartları metnidir.

1.1.2. “Üyeler”, web sitesine üye olanları kapsamaktadır.

1.1.3. “Rhinocenter”, Mustafa Dülger adına tescilli bir marka olup learn.rhinocenter.net internet sitesinin yöneticisidir.

1.1.4. “Kayıt”, Üyeler tarafından Rhinocenter üyelik hesabı oluşturulması için gerekli kayıt formunun doldurulmasıdır.

1.1.5. “Site” veya “Web Sitesi”, learn.rhinocenter.net uzantılı internet sitesidir.

1.1.6. “Hesap”, Üyelerin Site’ye kayıt olduktan ve/veya giriş yaptıktan sonra erişilen Site’nin sağladığı hizmetlerin dahili bilgilerini içeren veri tabanıdır.

1.1.7. “Hizmet” (Hizmetler), Ziyaretçilerin almak istediği tüm danışmanlıklar, Üyelerin Sitedeki içerikleri incelemesi ve bunlarla ilgili bilgileri görüntüleme vb. işlemleridir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Üyelere sunulan hizmetler;

2.1.1. Web sitesine yüklenen video, imaj ve makale benzeri içerikler ve bunlarla ilgili bilgilerin taranması, aranması ve görüntülenmesi;

2.1.2. Siteye kayıt ve / veya oturum açma;

2.1.3. Metinler, köprüler, resimler, ses ve video dosyaları, veriler ve / veya diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir içeriğin sitede yayınlanması ve görüntülenmesi;

2.1.4. Sitede yayınlanan içeriğe erişim izni vermek, bu içeriği görüntülemek ve yorum yapmak;

2.1.5. Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılmasıdır.

2.1.6. Üyeler Site tarafından sağlanan bu hizmetleri işbu Sözleşme kapsamında kullanmayı kabul eder.

2.2. Rhinocenter ve Üyeler Site’de yer alan eğitim ve öğretim tabanlı içeriklerin birer Fikri Mülkiyet Hakkı konusu olduğunu kabul eder.

2.3. Web sitesine kendisine ait olan eğitici/öğretici yayın yükleyenler bu içeriklerin münhasır telif haklarını Rhinocenter’a devrettiğini kabul eder.

2.4. Web sitesine yüklenen içeriklerin, siteye yüklendikten sonra RhinoCenter’ın izni olmadan üçüncü mecralarda gösterimi, indirilmesi ve yayınlanması yasaktır. Web sitesindeki içeriği görüntülemek için learn.rhinocenter.net adresini veya gömülü içeriğin bulunduğu asıl adresi ziyaret eden veya üye olanlar ilgili yasağa uymayı kabul eder.

3. SÖZLEŞMENİN SUNULMASI VE ETKİLİ DÖNEMİ

3.1. Kayıt işlemini tamamlayıp “Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” onay kutusunu işaretleyerek Üyeler bu Sözleşmenin hükümlerinin tamamen farkında olduğunu herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul eder.

3.2. Bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartlarının Üyeler tarafından kabul edilmesi Rhinocenter ile Üyeler arasında ikili bir yazılı anlaşma yapılması ile eşdeğerdir.

3.3. Üyeler ile Rhinocenter arasındaki bu Sözleşme üyelik işlemlerinin tamamlanması ve Sözleşmenin kabul edildiği andan itibaren akdedilmiş ve yürürlükte sayılır. Bu Sözleşme, Üyelerin sitenin sunduğu hizmetlerden yararlandığı süre boyunca geçerlidir ve bağlayıcıdır.

3.4. Üyeler, üyelik hesabının daha iyi bir şekilde çalışması için değiştirilen Sözleşme hükümlerini kabul etmekle yükümlüdür. Üyeler, kendilerine gönderilen Sözleşmede yapılmış değişiklik bildiriminden sonra değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Değişiklikleri kabul etmeyen Üyelerin üyelik hesapları devre dışı bırakılacaktır.

4. YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VE HAKLARIMIZ

4.1. Rhinocenter, Üyelerin site tarafından sağlanan hizmetlere erişimini ve kullanımı kesintisiz bir şekilde sağlamak için Site’de gerekli bakım ve güncellemeleri yapmakla yükümlüdür.

4.2. Rhinocenter, Üyelerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

4.3. Rhinocenter, Üyelerin önceden rızasını almadan Site’nin tasarımı değiştirme, yeni hizmetler ekleme, var olan hizmetleri durdurma ve bu tür değişiklik ve çalışmalar süresince Site’yi askıya alma hakkında sahiptir.

4.4. Rhinocenter, Site’yi ve sunulan hizmetleri tanıtma, Site’nin içeriğine ilişkin reklam, tanıtım ve promosyon gibi çeşitli kampanyaları Site’nin herhangi bir sayfasında, web ortamında gerekli gördüğü alanlarda (Sosyal Medya, Arama Motorları, Diğer Web Sayfaları) ve fiziki reklam alanlarında yapma hakkına sahiptir.

4.5. Rhinocenter, Üyeler tarafından yüklenen içeriğin üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, ilgili haklar, patent hakları, know-how hakları, ticari marka hakları, vb.) ihlal ettiğini tespit etmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal söz konusu içeriği silme hakkına sahiptir.

4.6. Rhinocenter, Üyeler tarafından yüklenen içeriklerde genel kamu ahlakın aykırı müstehcen bir unsur tespit etmesi halinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın söz konusu aykırılığı giderme hakkına sahiptir.

4.7. Rhinocenter, Üyeler tarafından işbu Sözleşmenin 5.6 maddesinin ihlal edildiğini tespit etmesi halinde söz konusu içeriğin derhal ilgili platformdan kaldırılması için gerekli hukuki yollara başvuracak ve ilgili üyenin söz konusu platforma ve Rhinocenter platformuna erişimi yasaklanacaktır.

4.8. Rhinocenter, Üyelerin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda herhangi bir yazılı bildirime gerek olmaksızın ilgili üyenin hesabını devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

4.9. Rhinocenter, yüklenen içerikler için belirlenmiş ücret tarifesini kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

4.10. RhinoCenter, fiziksel teslim ve sevkiyat gerektiren ürünlerin tesliminde öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durumu Üyelere bildirir. Üyeler, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Üyeler siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Üyeler, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

5. ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyeler, işbu Sözleşme kapsamında Site’nin sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

5.2. Üyeler ücretli içerikleri satın aldıktan sonra başka bir gün de aynı içeriği kendi profiline giriş yaparak Ücretsiz olarak görüntüleme hakkına sahiptir.

5.3.Üyeler, Site’de görüntülediği ücretli/ücretsiz içerikleri herhangi bir başka bir platformda satmayacağını veya ücretsiz olarak paylaşmayacağını kabul etmekle yükümlüdür.

5.4. Üyeleği herhangi bir sebeple sona eren üyenin Site’den ücreti karşılığında satın aldığı içeriği kullanma hakkı sona erer.

5.5. Üyeler Site’ye yükleyecekleri içeriklerin üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, ilgili haklar, patent hakları, know-how hakları, ticari marka hakları, vb.) ihlal etmediğini kabul eder. Aksi halde Sözleşme’nin 4.5 maddesi uygulanacaktır.

5.6. Üyeler, Site’ye ilişkin bir sorunla karşılaşması halinde bütün istek, öneri, soru ve taleplerini Rhinocenter’a bildirme hakkına sahiptir.

5.7. Üyeler, Site’de reklam yayınlamak için Rhinocenter’dan yetki talep etme hakkına sahiptir.

5.8. Üyeler, sevkiyat gerektiren ürünlerden satın aldığı takdirde gönderi bedellerini ödemekle yükümlüdür.

5.9. Üyeler, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce, ürün fiziksel bir ürün ise (lisans usb dongle vb.) muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Üyeler, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

6. ÖDEME

6.1. Ödemeler, banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, sitemizin ilgili sayfasında belirtilen Garanti Bankası TL veya Euro hesaplarımızdan herhangi birine yapılabilmektedir.

6.2. Üyeler, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, iyzico ödeme altyapısını kullanarak, tek ödeme veya taksit imkanlarından faydalanabilirler. Kredi kartı ile learn.rhinocenter.net üzerinden yapılan işlemlerde sipariş sonunda bedel kredi kartından çekilecektir.

7. ÖDEME YAPILMAMASI DURUMU

7.1. Üyeleri satın aldıkları hizmet veya ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse RhinoCenter’ın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Gönderi (Elektronik veya Fiziksel) gerektiren satın alma işlemlerinde, ödeme doğrulaması yapılmadan ürünlerin teslimi yapılmamaktadır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme, Taraflardan her biri tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak kısmen veya tamamen feshedilebilir. Sözleşmeyi feshetmek isteyen Taraf, diğer Tarafı e-posta yoluyla bilgilendirmelidir. Bu nedenle, Sözleşme yalnızca bu bildirim üzerine feshedilir.

8.2. Üyeler, kalan Abonelik Süresi için ödenen her ücretin orantılı olarak geri ödenmesine hak kazanacaktır.

8.3. Sözleşmenin feshi ile Site tarafından sunulan hizmetlere erişim engellenir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk hukuku uygulanacaktır.